Hírek, információk

Az előző éveket érintő, versenyképességet javító intézkedések sorát folytatva újabb adókedvezményekkel, jogértelmezést segítő és adminisztrációs terheket egyszerűsítő rendelkezésekkel egészül ki a vállalkozásokat érintő adónemek szabályozása.

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

Utoljára ebben az évben, 2018. december 20. napjáig van lehetősége a vállalkozásoknak ezt az adónemet választani. Az EVA adónem nem szűnik meg, de ezt követően áttérésre nem lesz lehetőség. Tehát azok az adóalanyok, akik még idén átlépnek, illetve akik eva adóalanyisága jelenleg is fennáll és jövőre is megfelel a feltételeknek, a továbbiakban is az eva adónem hatálya alatt maradhatnak.

Társasági adó

2019. január 1. napjától 500 millió forint helyett 10 milliárd forint kerülhet fejlesztési tartalékba, ezáltal csökkentve a társasági adóalapot.

Az ingyenesen adott juttatás abban az esetben számolható el a jövőben ráfordításként, ha a juttatott szervezet (például civil szervezet) egyszerűsített nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a juttatás adóévében a juttatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta vagy vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Kisvállalati adó

Az adóalanyok számának bővítése érdekében mind a bevételre, mind a mérlegfőösszegre vonatkozó belépési értékhatár 1 milliárd forintra emelkedik 2019. január 1-jétől. Az adóalanyiság megszűnését eredményező bevételi értékhatár pedig 1 milliárd forintról 3 milliárd forintra nő.

Személyi jövedelemadó

A kedvezményes adókulcsú béren kívüli juttatások körében egyedül a SZÉP kártyán adott juttatás marad. A béren kívüli juttatásokat a 14 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás helyett 2019. január 1-jétől 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó terheli, ugyanakkor a törvényjavaslat módosítja a személyi jövedelemadóról szóló törvény azon rendelkezését, amely előírás alapján a béren kívüli juttatásokat terhelő közterhek alapja a juttatás értéke, eltörölve az 1,18-szoros szorzót. A béren kívüli juttatások közterhe így 2019. január 1-jétől 34,5 %, amely a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi tervezett mérséklésével 32,5 %-ra csökkenhet. Az egyes meghatározott juttatások esetében változatlanul megmarad az 1,18-szoros szorzó, vagyis 2019. január 1-jétől az egyes meghatározott juttatások közterhe 40,71 %, a szociális hozzájárulási adó évközi csökkentésével 38,35 %-ra csökkenhet. 2019. január 1-jétől a törvény nevesíti azokat a juttatásokat, melyek egyes meghatározott juttatásnak minősülnek és annak megfelelően adóznak. Ilyen juttatás: az önkéntes biztosítópénztárakba célzott szolgáltatásra befizetett összeg; a cégtelefon magáncélú használata; a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés; reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás; csekély értékű ajándék (2019. január 1-jétől évi egy alkalommal juttatható kedvező adóteher mellett).

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!