2020. október 16. napjáig kell pótolni a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálatát!

Ha az éves felülvizsgálat határideje a vészhelyzet ideje alatt járt le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltető a vészhelyzet megszűnését követő 120 napon belül köteles elvégeztetni. A vészhelyzet 2020. június 18-án szűnt meg, azaz legkésőbb 2020. október 16-ig köteles pótolni az üzemeltető az éves felülvizsgálat elvégzését, tájékoztatott a NAV.

A turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó vészhelyzeti adózási könnyítést 2020. december 31. napjáig meghosszabbította a jogalkotó.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást így március 1. napjától az év végéig nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

A bevallási időszakokról szóló részletes tájékoztató a NAV honlapján megtalálható

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/A_turizmusfejlesztesi20200629.html?query=%22turizmusfejleszt%C3%A9si+hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1s%22

 

Négy járulékfajta olvadt össze 2020. július 1-jével. Egy teherré olvadt össze a nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék. Az új egységes járulék, a TB járulék mértéke 18,5 %.

Az új egységes járulék bevezetésével nemcsak egyszerűsödik az adórendszer, de például az őstermelők, a megbízási jogviszonyban dolgozók munkaerőpiaci ellátásokra is jogosultságot szereznek.

Az egyéni vállalkozók június 30-ig az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot legalább a minimálbér másfélszerese után fizették, július 1-től csak legalább a minimálbér után kötelesek megfizetni.

A gyermekek után járó családi kedvezmény is még kedvezőbbé válik ott, ahol a járulékkedvezményi is érvényesíteni tudják, ugyanis korábban a 1,5%-os munkaerőpiaci járulékból nem lehetett levonni a kedvezményt, július 1-től már a teljes 18,5%-os TB járulék terhére érvényesíthető a családi kedvezmény.

Ma éjfélig még megtekinthetők, módosíthatók, jóváhagyhatók az szja-bevallási tervezetek a NAV eSZJA rendszerében. A határidő meghosszabbítását a tegnap éjszakai bizonytalan működés indokolja. A NAV ezzel biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a számára készült bevallási tervezethez, és valamennyi rendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos vallási közösséget.

A NAV honlapján megjelent az az állásfoglalás, amely az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.

A koronavírus járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merül fel a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. Elektronikus számlának minősül minden olyan számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Ennek következtében az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet nem személyesen vagy postai úton, hanem beszkennelve, elektronikus úton továbbítanak a befogadó részére, elektronikus számlának minősül. Ezért a PDF számla is megfelel az elektronikus számla követelményeinek.

Az elektronikus számla alkalmazásának feltétele:

- a számla befogadó beleegyezése, illetve

- EDI rendszer alkalmazása esetén a felek előzetes, írásbeli megállapodása.

Ha a felek papíralapú számlázásban állapodnak meg és a kibocsátó a számlát elektronikusan is megküldi tájékoztatás céljából, akkor a papíralapú bizonylat tölti be a számla szerepét, vagyis ebben az esetben nem minősül elektronikus számlának az elektronikusan továbbított számla.

Mind az elektronikus, mind a papíralapú számlának meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- a számla eredetének hitelességét,

- adattartalma sértetlenségét,

- olvashatóságát.

Ezeknek a követelményeknek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, amely megbízható üzleti kapcsolatot biztosít a számla és az elvégzett szolgáltatás, megvalósult termékértékesítés között. Az ellenőrzési eljárás történhet egy megfelelően kialakított ügyviteli folyamat keretében, vagy akár manuális összevetéssel is.

A további részletek a NAV által közzétett tájékoztatóban olvashatók:

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416.html

A Kormány újabb segítséggel támogatja a vállalkozásokat. 2020. május 18-tól az nfsz.munka.hu oldalon megjelent hírdetmény visszavonásáig igényelhető a munkahelyteremtő bértámogatás.

A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap, további 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás mértéke a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 100 %-a, de legfeljebb 200 ezer Ft havonta.

A kérelmeket az álláskeresőként nyilvántartott munkavállaló lakóhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani elektronikus formában.

A kérelem és mellékletei az alábbi linken érhetők el

https://nfsz.munka.hu/cikk/936/Munkahelyteremto_bertamogatas