2019. január 1-től megszűnik a 25 év alatti, 55 év feletti munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezmény.

Megmarad a szakképzettséget nem igénylő munkakörben (azaz feor 9-es főcsoportba tartozók) foglalkoztatottak kedvezménye. A kedvezmény legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető az adómérték felével. Korábban legfeljebb havi 100 ezer Ft után lehetett érvényesíteni a kedvezményt.

Új kedvezmény 2019. január 1-jétől a munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adó kedvezménye, melyet a pályakezdők, tartós álláskeresők, anyasági ellátások igénybevétele miatt munkaerőpiactól távol maradok foglalkoztatása esetén lehet érvényesíteni. Munkaerőpiacra lépő az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett biztosítási jogviszonnyal. A foglalkoztató mentesül a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulási adó megfizetése alól a foglalkoztatás első 2 évében, a 3. évben pedig az adómérték felének erejéig (a 3. évben már szakképzési hozzájárulást kell fizetni). A kedvezmény legfeljebb a minimálbér erejéig érvényesíthető. A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolást az adóhatóság automatikusan állítja ki és küldi meg a foglalkoztató részére a jogviszony bejelentését követően.

A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény és a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók után igénybe vehető adókedvezmény összeolvad egy adókedvezménybe 2019. január 01. napjától. A kedvezmény mértéke nem változott, továbbra is a minimálbér kétszereséig biztosít mentességet a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

2019. január 01. napjától az eredménytartalékból a lekötött tartalékba helyezhető, adóalapot csökkentő tétel, a fejlesztési tartalék összege 500 millió Ft-ról 10 milliárd Ft-ra nő.

A fejlesztési tartalék képzésének és feloldásának szabályai változatlanok maradtak. Továbbra sem lehet felhasználni a fejlesztési tartalékot a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként, a térítés nélkül átvett eszköz címén, valamint az olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban, amely tárgyi eszközre nem számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel.

A fejlesztési tartalék képezhető összegének másik korlátja is változatlan, továbbra is az adóévi adózás előtti nyereség 50%-a lehet.

Változás 2019. január 01. najától, hogy mind az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek, mind a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozók költségként számolhatják el a 200 ezer Ft egyedi értéket meg nem haladó, kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök beszerzésére, előállítására fordított kiadást. Korábban 100 ezer Ft volt ezen egy összegben elszámolható költségek értékhatára.

Korábban, a 2018. október 18. napján megjelent cikkünkben már tájékoztattuk Önöket, hogy 2019. január 01. napjától változik a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások köre és adózásuk. Ezen változásokat foglaltuk össze egy táblázatban:

 

Cafeteriaelem Közterhek
2018-ban 2019-ben
SZÉP kártya vendéglátás alszámla 34,22% (évi 150 ezer Ft-ig) 34,22% (évi 150 ezer Ft-ig)
SZÉP kártya szállás alszámla 34,22% (évi 225 ezer Ft-ig) 34,22% (évi 225 ezer Ft-ig)
SZÉP kártya szabadidő alszámla 34,22% (évi 75 ezer Ft-ig) 34,22% (évi 75 ezer Ft-ig)
Erzsébet-utalvány 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Készpénzfizetés béren kívül 34,22% (évi 100 ezer Ft-ig) bérként adózik
Munkahelyi étkezés 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Ajándékutalvány 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Helyi bérlet 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Iskolakezdési támogatás 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás 40,71% (korlátozás nélkül) bérként adózik
Sportrendezvényekre szóló belépő adómentes (korlátozás nélkül) adómentes évente a minimálbérig
Kulturális belépő adómentes (évi 50 ezer Ft-ig) adómentes évente a minimálbérig
Bölcsődei ellátás, szolgáltatás mindkettő adómentes (a költség mértékéig) mindkettő adómentes (a költség mértékéig)
Óvodai ellátás, szolgáltatás mindkettő adómentes (a költség mértékéig) mindkettő adómentes (a költség mértékéig)
Mobilitás célú lakhatási támogatás adómentes (feltételekhez, értékhatárhoz kötött) bérként adózik
Lakáscélú támogatás adómentes (max. 5 millió Ft 5 évben) bérként, max. 5 millió Ft 5 évben
Kockázati biztosítás adómentes (havonta a minimálbér 30%-áig) bérként adózik

 

 

 

 

A 2019. január 01. napjától érvényes adóelőleg nyilatkozatok letölthetők az alábbi linkről:

 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat20181227.html

 

2018. december 30. napján a Magyar Közlöny 217. számában megjelent a 2019. január 1. napjától hatályos minimálbért és garantált bérminimumot rögzítő 324/2018 (XII.30.) Kormányrendelet. A Kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 149.000 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum összege 195.000 Ft. Ez 8-8 %-os emelkedést jelent a 2018-as évhez képest.

 

  Minimálbér Garantált bérminimum
Havibér 149 000 195 000
Hetibér 34 260 44 830
Napibér 6 860 8 970
Órabér 857 1 121